TIN MỚI

GIỚI THIỆU

Công ty TNHH Khiêm Thanh được thành lập ngày 21/06/2001 và đã đưa vào hoạt động ngày 01/01/2002. Là hội viên của Hiệp Hội Gạo Việt Nam và là thành viên tích cực có uy tín của Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam .Nghành nghề chính của công ty là mua gạo nguyên liệu từ các thương buôn ở các tỉnh: An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tiền Giang… sau đó xử lý lau bóng hiện đại và xuất khẩu gạo sang các nước trên thế giới: Iran, Irắc, Cuba, Philippin, Banglade, Indonesia, Nga…và đang phát triển thêm các thị trường tiềm năng trên thế giới: Ấn Độ, Pakistan, Lào…

Khiêm Thanh rất chú trọng đến việc mở rộng quy mô sản xuất và xem yếu tố chất lượng là một trong những chỉ tiêu hàng đầu. Các đặc trưng riêng biệt của sản phẩm được xem là quan trọng đối với khách hàng hay những khác biệt của sản phẩm so với đối thủ cạnh tranh. Hiện nay công ty đang thành lập đội ngũ nghiên cứu thị trường để tìm hiểu ý kiến khách hàng để nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường. Nghiên cứu, định hướng xây dựng và lập kế họach kinh doanh ngắn hạn, dài hạn để không ngừng củng cố và phát triển quy mô hoạt động phù hợp với chức năng và nội dung kinh doanh của công ty. Qua đó đã giúp cho công ty thu được nhiều lợi nhuận góp phần gia tăng thu nhập quốc dân, tăng nguồn thu nhập cho ngân sách nhà nước, góp phần đảm bảo đời sống cán bộ công nhân viên của công ty.

  MỘT VÀI HÌNH ẢNH