TIN MỚI
   SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY

Với qui trình công nghệ chế biến sản phẩm gạo lau bóng hiện đại thì công ty có thể sản xuất được 120.000 tấn/năm. Hạt gạo có độ bóng, mịn cao và thon dài. Hạt cơm có độ dẻo vừa phải và mùi thơm rất đặc trưng. Thời gian bảo quản tương đối lâu dài so với các loại gạo khác.

Ngoài xuất khẩu gạo ra Công ty còn có các dịch vụ khác:

+ Thực hiện liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.

+ Xuất khẩu và kinh doanh tổng hợp.

+ Nhận ủy thác xuất khẩu.

+ Bán hàng đại lý cho các công ty.