TIN MỚI
  LIÊN HỆ

Địa chỉ liên hệ:
Công ty TNHH Khiêm Thanh

Ấp Long Hòa 2, Xã Long Hòa
Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
Tel: 84.76.820585 - 84.76.820666
Fax: 84.76.820630
Email: khiemthanh@hcm.vnn.vn

 Họ tên *
 Địa chỉ
 Số điện thoại
 Địa chỉ thư *
 Tiêu đề *
 Nội dung *
  Lưu ý : Những thông tin  ' * '  mang tính bắt buộc !